บริษัท เวลโปร เอพีบี จำกัด

- จัดทำบัญชี วางระบบบัญชี รับตรวจสอบบัญชี -


ยินดีต้อนรับสู่ Well Pro APB บริการทางบัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร แบบครบวงจร และวางแผนทางด้านการเงิน
| | | |
 บริการการจดทะเบียน

          ปัจจุบันการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่างสามารถทำได้ด้วยตนเองแต่การจดทะบียนบางกรณีจะมีขั้นตอนยุ่งยากไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายและเวลาที่เสียไปซึ่งการว่าจ้างผู้รับจดทะเบียนที่มีความชำนาญ ทำให้งานออกมาถูกต้องและรวดเร็ว ผู้ประกอบการบางท่านจึงเลือกที่จะจ่ายค่าบริการที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย เพื่อจ้างบริษัทรับจดทะเบียนซึ่งเราจะให้บริการท่านด้วยความถูกต้อง และรวดเร็ว

 

- จดทะเบียนบริษัท,ห้างหุ้นส่วน,คณะบุคคล

จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง เช่น เปลี่ยนแปลงกรรมการ ย้ายที่ตั้งสำนักงานฯ เพิ่มทุน ลดทุน -จดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชี

ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีฯของคณะบุคคล,นิติบุคคล

- จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ

- แจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่างๆต่อกรมสรรพากร

- ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้างลูกจ้างแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่าง 

- รับทำ Visa, Visa Work Permit

- บริการขอเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร

- ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคณะบุคคล ,นิติบุคคล

  ขอใบอนุญาตกับส่วนราชการอื่นๆ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

- ขอชำระภาษีโรงเรือน ,ภาษีป้าย

- ต่อใบอนุญาตโรงงาน ฯลฯ


                                               
Tel. : 02-1031436
Mobile : 098-6961646 , 095-5463924
Email : Wellproapb@gmail.com
Address : 776/257 ซ.พัฒนาการ 38 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง กรุงเทพ 10250
ทะเบียนเลขที่ : 0105561021922